COACH@WORK дисеминационни събития на НАПОО

В рамките на проект COACH@WORK: „EQAVET system for recognition, validation and accreditation of skills, knowledge and competencies of supported employment providers for people with disabilities“, 2014-1-BG01-KA202-001529, Erasmus+, в периода месец март – месец юли 2017 г. Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ организира информационни дни в 6 града в България: Кюстендил, Ловеч, Хасково, Казанлък, Пазарджик и София.

19433532_1565430633498429_69099573_n 19433844_1564043746970451_2146584668_n 20170314_102627 20170314_104109

Цел на събитията беше среща с представители /общо 188/ на лицензирани Центрове за професионално обучение /ЦПО/ като целева група по проекта, ангажирана в обучението на професионалисти, работещи с хора с увреждания и един от основните очаквани партньори в системата на предоставяне на квалификация в областта на подкрепената заетост в страната.

20170314_10481420170314_104842 20170406_101428 20170406_102826

На проведените информационни дни бяха представени концепцията на проект COACH@WORK и основните резултати от неговото реализиране, стъпките на българските партньори за включване в Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, в рамките на професионално направление „Социална работа и консултиране“ на нова специалност „Консултант по подкрепена заетост“ с код 7620102 – трета степен на професионална квалификация към професия 762010 „Посредник на трудовата борса“.

20170406_10282620170406_103319

20170627_093751 20170627_093936

Особено внимание беше отделено на обучителната програма за квалификация на консултанти по подкрепена заетост, съдържанието на учебните модули – задължителни и свободно избираеми, направени бяха демонстрации за това къде може да бъде намерена обучителната програма и как да се направи регистрация в електронната платформа.

Директорите на центровете за професионално обучение проявиха подчертан интерес към съдържанието на представената обучителна програма и споделиха своето очакване за разработване на Държавния образователен стандарт, за да могат да стартират професионално обучение по новата специалност в институциите, които ръководят.

IMG_20170517_143013 IMG_20170517_143025 IMG_20170517_143626

В периода 26.06- 28.06.2017 г. в град Смолян беше проведено обучение на 15 експерта от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ на Националната агенция за професионално образование и обучение. Целта на организирания уъркшоп беше повишаване квалификацията на служителите от специализираната администрация – придобиване на нови знания по проблемите на заетостта на хората с увреждания и по-конкретно – за въвеждането на модела на подкрепена заетост в България.

Модератори на обучението бяха експерти от НАПОО, включени в екипа на проекта, които запознаха своите колеги с модела на подкрепена заетост в Европа и специално с опита на Австрия, Турция и Испания в областта на предлагане на подобни посреднически услуги, както и със стъпките, предприети от страна на българските партньори в проекта за въвеждането на модела на подкрепена заетост в България. Представена беше EQAVET оценъчната система за валидиране и сертифициране на доставчици на подкрепена заетост, разработена в рамките на проекта. Друга основна цел на обучението беше координиране на дейностите по разработване на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Посредник на трудовата борса“ и прецизиране на Единиците резултати от учене от общата професионална подготовка.

В резултат на проведеното обучение се постигна повишаване на капацитета на НАПОО като организатор на нови инициативи, насочени към популяризиране на модела на подкрепена заетост в България, както и при работа с програми за обучение в областта на хората със специални потребности.

 

Представяне на проекта Coach@Work по време на кръгла маса, организирана от българското министерство на труда и социалната политика „в Хасково, България

Напоследък социалното предприемачество се превръща в гореща тема и заема водещо място в дневния ред на българското правителство. През юли 2017 г. Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Националната федерация на работодателите на инвалиди организира поредица от кръгли маси за популяризиране на модела на социалното предприемачество, в опит да събере обратна информация по нов проектозакон, регламентиращ правната рамка на социалното предприемачество в България.

Екипът на Згура-М беше поканен като гост-лектор на кръгла маса, организирана в гр. Хасково на 18 юли 2017 г. заради дългогодишния си опит и текущите проекти по темата. Петя Грудева и Славейко Славков направиха презентация на тема: „Връзката между професионалното образование и обучение и социалното предприемачество“. Основната част от презентацията беше посветена на проекта C@W и неговите резултати.

В рамките на презентацията те подчертаха резултатите, постигнати от четиримата български партньори по отнопение на въвеждането на модела на подкрепена заетост в България като услуга, предоставяна на свободния пазар на труда. Обучителната програма за квалификация на консултантите по подкрепена заетост беше представена подробно заедно със изготвените EQAVET единици резултати от учене. Значимостта и приноса на модела на подкрепена заетостта бе призната  и от заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Султанка Петрова, която беше сред специалните гост-лектори на събитието. Тя заяви, че чрез подкрепената заетост много хора с увреждания ще могат да разпознаят силните си страни и ще могат да ги превърнат в конкурентни предимства пред бъдещите си работодатели или бизнес партньори. Сред останалите официални гости бяха кметът на град Хасково и заместник-обласния управител на област Хасково. На събитието присъстваха повече от 70 експерти – социални предприемачи, представители на НПО, професионалисти от публичния сектор, мениджъри човешки ресурси, работодатели на хора с увреждания и други.

20354019_10212397392542716_1046740699_o

IMG_20170718_110405

 

Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и решения

Международна конференция

6 юли 2017, Бургас, България

Експозиционен център “Флора“, Конферентна зала №2

6 юли 2017
09:3010:30 Регистрация на участницитеПресконференция
10:30 – 10:40 Официално откриване на конференцията и приветствено слово от заместник-кмета по здравеопазване, социални дейности и спорт на Община Бургас д-р Лорис Мануелян
10:40 – 10:50 Приветствено слово от координатора на проект „Coach@Work“ – Згура – M Мария ГорановаИзпълнителен директор,ЦИПО „Згура – М“- България
10:50 – 11:00 Приветствено слово отпроф. Румен Стаматов проф. Румен Стаматов Почетен председател на Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания- България 
11:00 – 11:20 Проект „Coach@Work“ – презентация на постигнатите резултати по проекта Петя ГрудеваМениджър проекти, Згура – M БългарияА. Лазаров

Мениджър проекти,

Интерпроджектс България

  ПАНЕЛ  I: Моделът на подкрепена заетост в Европа“
11:20 – 12:00 Моделът на подкрепена заетост в Европа Панелисти:Елка ТодороваПредседател на НФРИБългарияМихаела Майер

Jugend am Werk Steiermark GmbH –Австрия

Марга Валдемилос

Fundación Pascual Tomás – Испания

Бариш Бору

Ubited ltd.- Турция 

12:00 – 12:15 „Консултант по подкрепена заетост“ като нова специалност в България – стъпки за „акредитация“ на специалността. Люба ИвановаГлавен експерт,НАПООБългария
12:15 – 13:15 Обяд
ПАНЕЛ II: Резултати от проведената в Европапилотната фаза на проект „Coach@Work“ и неговото въздействие
13:15 – 14:05 Пилотна фаза на проект “Coach@Work“ в България – споделяне на опит от обучителите и участниците в пилотните обучения Обучители:доц. Маргарита БакрачеваИИНЧ Департамент Психология БАНМайа Фьодорова

Психолог

ЦИПО Згура – M България

Участници от пилотните обучения

14:05 – 14:20 Пилотна фаза на проект „Coach@Work“ в Австрия – споделяне на опит от представителите на JaW Робърт ШуенJugend am Werk Steiermark GmbH -Австрия
14:20 – 14:35 Пилотна фаза на проект „Coach@Work“ в Турция – споделяне на опит от представителите на Ubited  Бариш БоруUbited – Турция 
14:35 – 14:50 Пилотна фаза на проект „Coach@Work“ в Испания – споделяне на опит от представителите на Fundación Pascual Tomás Марга ВалдемилосЕмилио СанзJugend am Werk Steiermark GmbH –Австрия 
ПАНЕЛ III: Устойчивост на резултатите, постигнати в рамките на проект „Coach@Work”
14:50 – 15:00 Възможни стъпки за постигане на устойчивост на проектните резултати, споделени от партньорите по проект “Coach@Work“ Панелисти:Петя ГрудеваМениджър проекти, Згура – M България

Елка Тодорова

Председател на НФРИБългария

Люба Иванова

Главен експерт,

НАПООБългария

Робърт Шуен

Jugend am Werk Steiermark GmbH -Австрия

Марга Валдемилос

Fundación Pascual Tomás – Испания

Бариш Бору

Ubited ltd.- Турция 

15:00 – 15:10 Дискусия с участниците в конференцията
15:10 – 16:00 Връчване на сертификатите на участниците, успешно преминали пилотното обучение в България
16:00 Закриване на конференцията

 

Coach@Work заключителна конференция

publication41

На 6 юли 2017 г. в Бургас ще се проведе заключителната конференция по проект Coach@Work. В нея ще вземат участие всички партньори по проекта, както и успешно завършилите пилотното обучение за Консултанти по ПЗ в България.

Поканени са и гост лектори от България и чужбина, които ще споделят своя опит по отношение на заетоста на хората с увреждания и прилагане на модела на подкрепена заетост в България, Австрия, Турция, Испания.

Очаква се събитието да бъде посетено от над 150 участници, а негов патрон да бъде кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Следете секция новини където скоро ще бъде публикувана окончателната програма и покана за събитието.

Заключителен етап на пилотна фаза по проект Coach@Work

През месец април 2017 г. в България започна заключителното оценяване на участниците в пилотната фаза по проекта Coach@Work. Оценъчният инструмент включва 12 казуса, разпределяни на случаен принцип сред пилотиращите. Оценяването се осъществява лице в лице като участниците имат на разположение до 20 минути за писмена разработка, а след това всеки един представя своето решение пред групата. Обучителите предоставят обратна връзка, наблягайки върху силните моменти в решението, а цялата гупа споделя мнение и препоръки.

До момента всички, преминали през етапа на оценка, се представиха много добре и предоставиха отлични решения на предложените казуси.

Очаква се до края на месец май всички пилотираши да преминат през заключителния оценъчен етап.

Обобщен доклад с резултатите и препоръките от пилотната фаза в България ще бъде публикуван през месец юли 2017 г.

IMG_1661

IMG_1676

Представяне на Coach@Work  по време на кръгла маса по въпросите на заетостта на хората с увреждания

 

Нова онлайн платформа ще свързва търсещи работа хора с увреждания и работодатели, които са склонни да наемат работници и служители – без значение дали те имат увреждане или не.

Платформата ще дава възможност на всеки регистриран да създаде свой индивидуален профил и да получи възможност за онлайн кариерно консултиране.

Регистрираните работодатели ще могат да преглеждат профилите на кандидатите и така да подберат най-подходящия за съответното работно място.

Регистрацията на хората с увреждания ще бъде безплатна, увериха от екипа, създал платформата My Dream Job.

През месец април 2017 г. в София се състоя Кръгла маса, в рамките на която бяха дискутирани възможностите на новосъздадената платформа, както и инструментите за подкрепа на търсещите работа хора с увреждания.

Работната програма включваше тематични презентации а също и споделяне на опит от страна на работодател, който от дълги години наема хора със слухови увреждания в своите търговски обекти.

Сред гост лекторите бяха и представителите на Згура М, които презентираха постигнатите резултати в рамките на проектта Coach@Work и предприетите дейности по внедряане на модела на подкрепена заетост в България.

В резултат на презентацията и последвалата дискусия, броят на регистрираните ползватели на обучителната платформа по проекта се увеличи.

В случай, че проявявате интерес към платформата My Dream Job можете да я откриете на: http://mydream-job.com

IMG_1572

IMG_1574

Започна работата по държавния образователен стандарт за консултант по ПЗ

Publication1

През месец април 2017 г. започна работата по разработването на Държавния образователен стандарт за специалността „Консултант по подкрепена заетост“.

Припомняме ви, че тази нова специалност веч е част от професионално направление „Посредник на трудова борса“.

Работната група, ангажирана със създаването на стандарта включва двама представители на екипа, работещ по проекта Coach@Work – Петя Грудева от Згура – М и Елка Тодорова от НФРИ, другите двама експерти, които също участват пряко или непряко в дейностите по проекта – са доц. Маргарита Бакрачева и Диана Апостолова.

Първите резултати от работата на групата се очакват в средата на месец юни 2017 г.

Процедурата се координира от Нациаоналната агенция за професионално образование и обучение, която осигурява съвети, експертиза и координация на работата по стандарта на всички етапи от неговото създаване до неговото утвърждаване.

Ще ви държим в течение за всичко случващо се, свързано с внедряването на модела на подкрепена заетост в България и утвърждаването на специалността „Консултант по ПЗ“.

Представяне на проект Coach@Work по време на VI Панаир на предприятията от социалната икономика.

В периода 30.03.2017 – 02.04.2017 в Пловдив се проведе VI Панаир на предприятията от социалната икономика. Съорганизатор на панаира бе Националната федерация на работодателите на инвалиди, а Згура-М участва със свой щанд през 4-те дни на изложението. Програмата включваше тематични кръгли маси в областта на социалното педприемачество и заетостта на хората с увреждания, изложения на стоки и услуги, произведени от хора с увреждания, както и модни ревюта на колекции облекла за деца и възрастни също произведени с участието на работещи с увреждания.

Проектът Coach@Work беше активно представен по време и на 4-те дни на изложението чрез брошури и други информационни материали, разположени на щанда на Згура-М.

Официалната програма включваше още тържествена церемония по откриване на Панаира, проведена на 30 Април 2017 г., в която официални гости бяха Президентът на Република България – Румен Радев, Министърът на труда и социалната политика – Гълъб Донев, кметът на град Пловдив – Иван Тотев и други.

Официални приветствия поднесоха също и гости – експерти от Испания, Италия и Дания.

Четирите панаирни дни бяха отлична възможност за промотиране на резутатите на проекта Coach@Work, както и за създаване на полезни контакти, които ще подпомогнат продължителното използване на постигнатите резултати в рамките на проекта дори и след неговото официално приключване. Сред посетителите на щанда на Згура-М бяха хора с увреждания, работодатели, специалисти, предоставящи ралични подкрепящи услуги на хората с увреждания, представители на местната власт и други.

IMG_1509

IMG_1550

bg1

bg2

Представяне на проекта Coach@Work по време на национален семинар на тема „Въздействието на програма Еразъм + в България“

1wwe

На 24.10.2016 г. в гр.София, комплекс „Бояна”, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе конференция, на която представи предварителна оценка на въздействието на програма „Еразъм+“ в България. Събитието под мотото „Еразъм+“ в България – въздействие и ефективност“ продължи и на следващия ден.
Конференцията беше открита от Татяна Калканова, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. При откриването на конференцията Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката говори за значението на Програма „Еразъм+“ за българското образование, както и за новостите в образователния сектор в Европа.
Обобщените резултати от анализа на въздействието на Програмата бяха представени от Людмил Ковачев – Изпълнителен директор на Институт за подготовка на служители в международни организации, партньор на събитието и автор на изследването.
В рамките на двудневния форум се проведе широка дискусия, разделена по работни панели, разделени в следните образователните сектори: училищно образование, професионално образование и обучение, висше образование, младеж и образование за възрастни.

Е.Тодорова – председател на НФРИ и Пенка Николова – директор на Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО взеха активно участие в работния панел „Професионално образование и обучение”, като представиха значението на партньорството в проекта, ефективността на заложените цели и качественото изпълнение на дейностите предвидени в проекта. Е.Тодорова представи консорциума от страна на българските партньори по проект COACH@WORK, който НФРИ изпълнява заедно със Згура М – координатор по проекта, Националната агенция за професионално образование и обучение и Интерпроджектс, с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Представи успешните резултати към настоящия момент – допълване на Списъка с професиите с нова професия „Консултант по подкрепена заетост”,  въвеждане на нова специалност „Консултант за подкрепена заетост” към професията „Трудов посредник” и пилотното тестване на професионална обучителна програма за консултанти за подкрепена заетост.

Е.Тодорова акцентира върху това, че правилният избор на партньори в един проект е гаранция за успех.

П. Николова от НАПОО предложи да се изпращат предложения за внедряване на резултатите до МОН и НАПОО, за да придобият устойчивост – напр. изследвания, анализи, обучителни продукти; пример като резултат от проект в списъка с професиите е включена нова професия.

След разискванията в работната група „Професионално образование и обучение”, участниците в двудневния работен панел се обединиха около подробен списък с изводи и препоръки, които при интерес биха могли да Ви да бъдат изпратени. При желание, моля, пишете на някой от българските парньори по проекта Coach@Work.

 

Въвеждащо обучение на пилотната група в град Пловдив

Серията от въвеждащи обучения по пректа COACH@WORK продължава със среща в Пловдив, която ще се проведе на 28.09.2016 г. от 10:00 часа в сградата на КСУ „Олга Скобелева“ . Участие ще вземат работещите в услугите в рамките на комплеса, а именно: психолози, педагози, социални работници и терапевти професионално съветване. Очаквайте повече информация и снимков материал скоро.

Първи обучения в рамките на пилотната фаза в България

Имаме удоволствието да Ви информираме,  че първите дати за въвеждащите обучения в няколко български града са вече известни. Обученията в Златоград и Пазарджик ще се проведат съответно на: 19.09.2016. и 29.09.2016г. Начало на срещите 11 ч – край 13 ч. Благодарим на колегите по места, които оказаха съдействие на екипите на фирма „ЗГУРА-М“ ЕООД и „Интерпроджектс“ ЕООД при подбора на участниците и организацията на срещите. Съвсем скоро ще бъдат уточнени и датите за въвеждащите обучения в още няколко български града, а именно – Русе, Плевен, Пловдив и София. Другият български партньор, който е активно ангажиран с провеждането на пилотната фаза в България – НФРИ, също е в процес на уточняване на датите на първите обучения. Те ще бъдат съобщени съвсем скоро.

Към момента можем да отбележим, че интересът е голям и предварително заложената бройка от минимум 80 участници за България е вече достигната. Въпреки това, имаме уверението на партньорите по проекта, че всеки, който отговаря на критериите ще има шанс да се включи като пилотиращ/обучаем.

Следете сайта на проекта, за да разберете следващите дати на въвеждащите обучния.

Консултантът по подкрепена заетост е вече официално припознат и в България

 

Както вече знаете, четирите български партньора по проекта Coach@Work активно работят по признаването на професията „Консултант по ПЗ“ в България. В резултат на нашите усилия, вече имаме честта да ви информираме, че професията е официално включена със съответен код и наименование в СППОО и НКПД. В Списъка на професиите за професионално образование и обучение, кодът е 7620102 „Консултант по подкрепена заетост“ – трета степен на професионална квалификация, към професия 762010 „Посредник на трудовата борса“. В Национална класификация на професиите и длъжностите, кодът е 3005 Консултант, подкрепена заетост към 3333 Трудови посредници. Екипът на проекта ще продължи усилията си за пълното внедряване на Модела на подкрепена заетост в България. Следете страницата на проекта за допълнителна информация.

 

 Моделът на подкрепената заетост, представен по време на научна конференция в България

 

Екипът на Згура-М участва в Международна конференция на тема „Лидерство и организационно развитие“.

Мероприятието бе организирано от Софийския Университет, с участието на други организации, работещи в сферата на развитието на човешките ресурси. Конференцията продължи 4 дни, в периода 16 – 19 Юни 2016г в Китен, България.

Участниците бяха академици, работещи в сферата на психологията и човешките ресурси, представители на организации от третия сектор, както и други професионалисти. Програмата на конференцията предложи разнообразие от теми, насочени към подсилването на работната сила и иновациите. Екипът на фирма Згура-М имаше шанса да представи проекта Coach@Work в деня на откриването на конференцията.  Петя Грудева, в своята 20 минутна презентация, показа социалните ефекти на Модела на подкрепена заетост и как той може да бъде представен в България. Участниците бяха заинтересувани да получат информация и материали, обясняващи проекта по-подробно, а някои от тях изявиха готовност да вземат участие и в предстоящата фаза на тестване.

20160617_143035

В допълнение, докладът, обясняващ Модела на подкрепена заетост, бе включен в сборника на конференцията. Мероприятието бе посетено от повече от 200 участници за четирите дни.

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк:
https://www.facebook.com/groups/984071005041525/

 

 

Проектът Coach@Work със собствен щанд на Фестивала на здравето в София

IMG_0346Фирма „Згура-М“ участва със свой щанд в рамките на Фестивала на здравето, който се проведе на 11 и 12 Юни в София, на голямата поляна в Южен парк. На щанда посетителите успяха да се запознаят с възможностите за обучение и квалификация, които проектите, осъществявани от „Згура-М“, предлагат.

 

 

IMG_0382Обучителната програма, създадена в рамките на Coach@Work, предизвика голям интерес сред специалистите човешки ресурси и представителите на неправителствени организации, които предоставят услуги на хора с увреждания. По време на двата дни на фестивала, над 2300 човека преминаха през изложбената шатра и успяха да се запознаят с предлаганите продукти и услуги.

 

IMG_0374Моделът на подкрепена заетост беше дискутиран с различни специалисти в областта на заетостта и социалната работа. Като резултат, бяха направени договорки за бъдещи обучения и участия в пилотната фаза на проекта в България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът Coach@Work бе представен по време на изложението БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ на 17-19 Май 2016г. в гр. София

IMG_6228IMG_6140

 

 

 

 

Проектът Coach@Work представен по време на Петия Европейски Панаир на предприятията от социалната икономика

 

IMG_5237

Всяка година, Националната Федерация на Работодателите на Инвалиди организира в гр. Пловдив европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Неговото пето провеждане бе в периода 31 Март 2016 – 03 Април 2016. В продължение на четири дни, социални предприятия и кооперации, съвместно с неправителствени организации имаха възможност да демонстрират своите продукти и услуги и да обменят полезен опит в сферата на социалната работа и социалното предприемачество. В палата N6 на Пловдивския панаир, фирмите и организациите-изложители бяха подредили щандове, на които посетителите можеха да видят произведената продукция, както и да се запознаят с различни услуги, в областта на обучението и заетостта на хора с увреждания.

IMG_5324

Проектът Coach@Work беше активно представен и през четирите дни на панаира, а посетителите имаха възможност да получат брошури и други информационни материали от щандовете на българските партньори по проекта. Благодарение на контактите по време на събитието успяхме да се запознаем с хора с увреждания, които се нуждаят от кариерно консултиране и насока от консултант по подкрепена заетост, за да намерят подходящата работа за себе си. Сред другите, които получиха информация и бяха въвлечени в дейностите на проекта са: представители на неправителствени организации, експерти от публичния сектор, сдружения на родители на хора с увреждания и работодатели.

IMG_5251

Наред с изложението, организаторите бяха предвидили съпътстваща програма със семинари и кръгли маси на тема: „Развитие на социалното предприемачество и насърчаване на заетостта на хората с увреждания“. Представители от Испания, Швейцария и др. Европейски страни разказаха за техния опит в управлението на социални предприятия и социални кооперативи. От презентациите стана ясно, че моделът на въвличане на хората с увреждания като активни служители и работници работи успешно и генерира конкурентно-способна продукция. Аржентина, Коста Рика и Колумбия са страните, в които в момента броят на социалните предприятия се увеличава и все повече хора с увреждания намират реализация в тях. Това още веднъж потвърждава необходимостта от активно прилагане на модела на подкрепена заетост, за да могат назначените хора с увреждания да се задържат и да се развият на своето работно място. Благодарение на панаира, българските партньори успяха значително да увеличат броя на хората, които са информирани и за в бъдеще ще вземат участие в дейностите на проекта.

 

 

Професията „Консултант по подкрепена заетост“ вече съществува в България

2016г. започна с добра новина за проекта COACH@WORK. Благодарение на усилията на българските партньори и по-специално на колегите ни от НАПОО и НФРИ, професията „Консултант по подкрепена заетост“ бе включена в Националната класификация на професиите и длъжностите. Това дава възможност на българските работодатели да назначават такива специалисти на съответната работна позиция. Според Националната квалификационна рамка професията е с 3-то ниво на квалификация.

Екипът на проекта ще ви информира и за други постижения на партньорството, свързани с въвеждането на професията не само в България, но и в останалите държави, които са партньори по проекта.

Направена е първа стъпка в посока внедряване на модела Подкрепена заетост в Р България

Проектът COACH@WORK навлиза в една от най-значимите си и активни фази. Екип, работещ по проекта има удоволствието да Ви съобщи за първото си голямо постижение по отношение на промяна на политиките по заетостта на национално ниво.

В първите месеци на 2015г. четирите български партньора обединиха усилие и експертиза и осъществиха лобиране с цел включването на модела на Подкрепена заетост в трудовото законодателство на Р България.

Г-жа Елка Тодорова в качеството си на председател на НФРИ бе допусната до заседанията на работната група за изготвяне на промени в Закона за насърчаване на заетостта. Като национално представена организация, НФРИ внесе писмено предложение за включване на модела на Подкрепена заетост като инструмент за насърчаване и подкрепа на лицата с увреждания. Предложението бе мотивирано и със статистически данни и разбира се с успехите и добрите резултати, които този модел е постигнал в други европейски държави. Част от мотивираното предложение бе и представянето на проекта COACH@WORK и планираните му резултати.

След задълбочени дискусии и експертна полемика българските партньори по проекта могат да се похвалят, че модела на Подкрепена заетост е залегнал в промените на Закона за насърчаване на заетостта.

В чл. 30а, е създадена нова  т. 23:

Чл. 30а. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2003 г.) (1) За изпълнение на програмите и мерките за насърчаване на заетостта се предоставят средства, предназначени за:

т.23 „подкрепена заетост“

В §1 на Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения е създадена нова т. 45 със следния текст:

т.45 „Подкрепена  заетост“  е  оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания и на безработни от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, съобразно специфичните им потребности за работа на несубсидирани работни места.

Промените последно са обсъдени в работната група и са приети от Министерски съвет и съответно внесени в Народно събрание на 2 юли 2015 г. Приети са и от водещата Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно събрание. Предстои приемането на законопроекта и от другите разпределени комисии.

Може да следите движението на приемането му от тук: http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/na%20vasheto%20vnimanie%20proekti%20na%20dokumetni%20za%20obsujdane/Proekt_ZNZ.pdf

Законопроектът е качен и на страницата на МТСП и може да го видите от тук:  http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/na%20vasheto%20vnimanie%20proekti%20na%20dokumetni%20za%20obsujdane/Proekt_ZNZ.pdf

През есента очаквайте информация за заседанията на Народно събрание, на които ще бъдат гласувани промените в закона. Междувременно българските партньори по проекта продължават да работят активно и по останалите задачи по проекта.

Националната агенция за професионално образование и обучение подготви План включване на новата професия „Консултант по подкрепена заетост“ в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

В края на м. Октомври 2015г. в гр. Пловдив ще се проведе третата международна партньорска среща по проекта. По време на срещата ще бъдат обсъдени постиженията и реализираните дейности до момента и ще се направи план за действие по останалите планирани резултати.

 

Социално включване и заетост на хората с увреждания чрез признаване и валидиране на придобитите умения

 

На 19 май 2015г. екипът на Згура-М присъства на кръгла маса на тема „Социално включване и заетост на хора с увреждания чрез признаване и валидиране на придобитите умения.“ Събитието бе организирано от Европейския център за качество в рамките на проект REVADIS чиято основна цел е да се разработят инструменти за валидиране на придобитите умения за 5 вида увреждания, а именно физически, слухови, зрителни увреждания, обучителни трудности, както и проблеми с психичното здраве.

Участниците в събитието бяха представители на неправителствени организации, работещи с хора с увреждания, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания в България, университетски преподаватели от два български университета, както и още двама български партньори в проект COACH@ WORK, а именно Национална федерация на работодателите на хора с увреждания и Интерпроджектс ЕООД. Имаше и гости от чужбина, предимно психолози и експерти по въпросите на хората с увреждания от Румъния, Испания и Португалия.

В началото на кръглата маса участниците бяха запознати с предложения модел за валидиране на придобитите умения спрямо петте видове увреждания. След това думата бе дадена на българските представители на държавните институции, които представиха националната политика и законодателство по отношение на заетостта на хората с увреждания. В допълнение, г-жа Елка Тодорова от Националната федерация на работодателите на хора с увреждания даде примери за добри практики на български компании, които са наели и задържали лица с увреждания.

Програмата на събитието включваше също и цялостно представяне на проект COACH@WORK и неговите резултати. Може да се каже, че концепцията на проекта перфектно пасна на темата на събитието, защото точно преди представянето един от участниците попита дали има някакви специално обучени професионалисти, които биха могли да предоставят комплексна подкрепа на хората с увреждания по отношение на подходящо професионално обучение и уместна заетост. Отговорът на този въпрос бе положителен, тъй като точно този професионалист е трудовият коучър.

Тогава Петя Грудева, от името на екипа на Згура-М, направи преглед на дейностите по проект COACH@WORK с акцент върху професионалния профил на трудовия коучър и съответната програма за обучение. Презентацията бе последвана от дискусия за значението на подкрепената заетост и как тя може да бъде въведена в България.

Събитието бе добра възможност за създаване на нови контакти с представители на целевите групи на проект COACH@WORK. Бяха направени уговорки за бъдещо сътрудничество между Згура-М и някои от участващите организации.

event

event

event

event

ПРОЕКТЪТ COACH@WORK, ПРЕДСТАВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР В ПЛОВДИВ

В периода 26-29 март 2015г. в Пловдив се състоя 4-ти Европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Фирма Згура-М участва със свой щанд в изложението, където посетителите имаха възможност да се запознаят с обучителните материали, разработени в рамките на международни инициативи, финансирани от програмата Еразъм+.

Посещенията на щанда ни надвишаваха 250 на ден, а сред проектите, които предизвикаха най-голям интерес беше COACH@WORK. Изложението беше съпътствано от тематични кръгли маси и дискусии. На 27 март 2015г. проектът COACH@WORK беше представен от българските партньори Згура-М и НФРИ в рамките на кръгла маса, посветена на международното сътрудничество. Тя бе посетена от около 60 участници, сред които представители на държавната и местна власт, работодатели, представители на НПО, както и на сдружения, работещи в подкрепа на хората с увреждания. След предтсвянето на проекта участниците изявиха желание да следят развитието на проекта и по-специално процеса на включване на новата професия в националния класификатор, а също и представянето на разработените обучителни материали.

Като цяло тези 4 дни бяха време на много и ползотворни контакти, които със сигурност разшириха списъка на заинтересованите лица, които за в бъдеще ще бъдат включени в дейностите по проекта и ще допринесат за популяризирането на неговите резултати.

international plovdiv fairinternational plovdiv fairinternational plovdiv fairinternational plovdiv fair

 

ПЪРВА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНА КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА – 27 ФЕВРУАРИ 2015г., СОФИЯ

На 27 Февруари 2015г. в залата на Национална Федерация на работодатели на хора с увреждания (ул. „Дондуков“ 11, ет. 9) ще се проведе първа среща на членовете на националната консултативна група.

За повече информация, моля отворете тук coach@work дневен ред национална консултативна група софия 27022015

Career-Coaching

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ COACH@WORK В ПЛОВДИВ

На 19-20 ноември 2014г. Пловдив бе домакин на Първата международна партньорска среща по проект „COACH@WORK“. Нейни домакини бяха фирма „Интерпроджектс“ и фирма „Згура-М“, която е и Координатор на проекта.

Първият ден от срещата бе посветен на административни и организационни въпроси, а също и на подробно представяне на съдържанието на проекта. Още по-продуктивен и динамичен бе вторият ден, когато партньорите определиха чрез Брейнсторминг форматът и рамката на фазата „Проучване на потребностите“. Ще се създадат 3 вида въпросници, съответно за НПО, ЦПО и служители в системата на Подкрепената заетост (ПЗ) или подобни услуги. В допълнение НАПОО ще изготви доклад по отношение на държавните изисквания за новата професия, както и за съществуващата законова уредба по отношение на услуги, свързани с ПЗ.

Повече информация за развитието на проекта, както и за реализацията на взетите решения ще намерите, ако посещавате редовно интернет страницата на проекта.

kick-off meetingCAM01406kick-off meetingkick-off meetingkick-off meetingkick-off meeting