• Доставчици на услуги по подкрепена заетост – кариерни консултанти/ обучители/ трудови посредници/ кейс мениджъри, коучъри, трудови асистенти, социални работници)
  • Центрове за професионално обучение – отговорни за обучаването на професионалисти, работещи с хора с увреждания.
  • Нестопански, неправителствени организации, работещи с хора с увреждания
  • Работодатели, наемащи хора с увреждания;
  • Законодатели и държавни институции в сферата на социалната политика и пазара на труда;
  • Институции на Европейско ниво в областта на Подкрепената заетост
  • Доставчици на услуги (на национално и Европейско ниво)