1. Destekli istihdam sağlayıcılar: İş koçları, kariyer danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, doğrudan engelli bireylerle çalışan ve işgücü piyasasında destekli istihdam sürecini uygulayan uzmanlar. Bu kişiler, EQAVET mesleki eğitimde kalite sistemi ile tanımlama ve doğrulama sürecine katılmanın yanında destekli istihdam alanındaki uzmanlaşmış mesleki eğitim üzerinden eğitimler verecektir. Eğitimi başarı ile bitirenler destekli istihdam uzmanı olarak sertifikalandırılacaktır.
2. Mesleki eğitim sağlayıcılar / Mesleki eğitim merkezleri: Destekli eğitim sağlayıcıların mesleki eğitimlerinden sorumlu kurumlardır. Bu kurumlar, sunulan eğitimlerin kalitesini sağlamaya yönelik mesleki eğitim hizmetlerinin seviyesini artırmak için EQAVET mesleki eğitimde kalite kontrol sistemini ve Coach@Work eğitimlerini kullanır.
3.  Engelli bireylerle birlikte çalışan sivil toplum örgütleri: Bu kurumlar, eşit istihdam fırsatları için çalışmakta ve engellilerin işgücü piyasasına katılımına yönelik eğitimler odüzenlemektedir. Bu kurumların sorumlu ekip üyeleri,uzmanlaşmış mesleki eğitim alacaktır ve EQAVET sisteminin tanımlanması, doğrulanması sürecine katılacaktır. Eğitimi başarı ile bitirenler destekli istihdam uzmanı olarak sertifikalandırılacaktır.
4. İşverenler: Kendi şirketlerinde destekli istihdam yaklaşımını tanıtmak ve ücretsiz olarak sunulan proje sonuçlarından faydalanmak isteyen firmalardır.
5. Kamu kurumları: İşkur, TBMM, Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ulusal sertifikalandırma kurumları gibi sosyal politika ve iş mevzuatı değişikliklerinden sorumlu kurumlardır. Projenin fikri çıktılarından (ürünlerinden) biri, destekli istihdam uzmanları için geliştirilmiş mesleki eğitim programının proje ortağı ülkelerin yasal mevzuatlarına göre EQAVET mesleki eğitimde kalite sisteminde tanımlama/doğrulama ve akreditasyonu için “öneriler kılavuzu”dur.
6. Destekli istihdam uygulamasından sorumlu Avrupa çapında kurumlar: Avrupa çapında projenin sürdürülebilirliği ve etkinliğini sağlamak için projeye başından beri dahil olacak, böylece AB kurumları için tanımlama/doğrulama ve akreditasyon mekanizmalarının kuracak kurumlardır(USE, EASPD gibi).