Engelli bireyler istihdam açısından en dezavantajlı gruptur. Şu anda Bulgaristan’da toplam engelli sayısı (18-29 yaş aralığında) yaklaşık 227000’dir ve bunların %60’dan fazlası işsizdir. Türkiye’de bu sayı 273915’tir ve bu yaş grubunda ulusal ortalama %80 olmasına rağmen engellilerin sadece %15’i işsizdir. Avusturya’daki sayı yaklaşık 850000’dir ve sadece %19’u bir işte çalışmaktadır. İspanya’da ise 3847900 kişi engellidir ve sadece %11’i sürekli bir işte çalışmaktadır.
Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020 ve Avrupa 2020 için engelli bireyler için işgücü piyasasında olduğu gibi eğitime tam erişilebilirlik kilit alanlardan biridir. Birçok Avrupa ülkesinde işgücü piyasasına erişilebilirlğin ötesi hala sıkıntılıdır çünkü uygun yapıda ve güçlü uygulanabilir bir destek sisteminin eksikliği vardır.

Destekli istihdam yaklaşımının etkisi (açık işgücü piyasasındaki ücretli işe erişmek ve bu işi devam ettirmek için engelli bireyler veya dezavantajlı gruplarla birlikte çalışma yöntemi) daha önce yürütülen T-EST Projesi’nde (LLP-LDV-TOI-12-AT-0011) tanımlanmıştır. Engelli bireyler için çok faydalı olmuş ve uygulama aşamasında, hedef kitlede yer olan bu kişilerin işgücü piyasasına erişiminde çok net bir iyileştirme sağlamıştır.Bu süreçte, proje ortakları Avrupa genelinde resmi akreditasyonu olan bir iş profili olarak mevcut olmayan engelli bireylerin iş koçluğu için belirlenmiş bir mesleki eğitim programını geliştirmek için ihtiyaçları belirlemişlerdir.
COACH@WORK projesi Avusturya ve İspanya’da bulunan destekli istihdamın sürmesinin desteklemesini ve bunun yanında yeni ülkeler olarak Bulgaristan ve Türkiye’de ilk defa olarak engelli bireylere istihdam desteği sağlayanların tanımlanması, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sisteminin geliştirilmesini sağlayacaktır.
Bu öğrenme çıktıları, destekli istihdam sağlayıcılar için benzersiz özel bir ECVET eğitim programı ile bağlantılı olacaktır ve şunları içerecektir:

  • Engellilik bilinci;
  • Anahtar ve çapraz yetkinliklerin kazanılması;
  • Etkileşimli teknolojiler ve koçluk sürecinde yöntemlerin uygulanması;
  • Engelli bireyler tarafından kaynaştırma ve dijital teknolojiler kullanımı;
  • Destekli istihdamın temelleri;
  • Öncelikli istihdam desteği gündemi;
  • Mülakata hazırlanma, iş başvurusunun yapılması, engelliliğin açıklaması, profesyonel duruş sergileme, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, daha fazla yardım ve kaynaklara erişim gibi iş arayan engelli bireylere tüm yönleri ile ilgili özel eğitim malzemeleri;
  • Kariyer rehberliği ve işgücü piyasası yöntemleri.

COACH@WORK mesleki eğitim programı, Avrupa’da bu alan bir ilk olacak olan ulusal bir kurum olan NAVET tarafından akredite edilecektir. Bu eğitim programı, pilot uygulama aşamasının yanında projenin ürünlerinin daha fazla faydalanılması için engelli bireylerle çalışan 54 işveren arasında bir ağ kuracak ve mutabakat zaptı oluşturacaktır.
Projenin etkisi, işgücü piyasasına geçişi yansıtır ve kariyer geliştirme ve tam zamanlı bir işe girmeyi sağlayan, bireylerin işsizliğinin kaldırılmasına çalışır. Projenin uzun vadedeki etkisi, işgücü piyasasında aktif olmayan, yetersiz iş tecrübesi ve mesleki eğitimi olan engelli bireylerin iş sahibi olma oranlarını artırmaktır. Bu durum, onların gelişmiş bir ekonomi içinde toplum genelinde tamamen aktif birer üye olmalarına izin verecek ve daha fazla bağımsızlık ve sosyal güvenceye yol açacaktır. Diğer taraftan, destekli istihdam sağlayıcılar (iş koçları), ulusal çapta ve Avrupa’da mevcut olmayan, sürdürülebilir istihdam fırsatlarını artıracak, yenilikçi bir uzmanlık sağlayan yeterliliklere sahip olacaktır.

Anahtar ifadeler
Destekli istihdam – açık işgücü piyasasındaki ücretli işe erişmek ve bu işi devam ettirmek için engelli bireyler veya dezavantajlı gruplarla birlikte çalışma yöntemi
İş koçu – uygun pozisyonda maaşlı iş arayan engelli bireyleri destelemek için özel olarak eğitim almış uzman
EQAVET – Mesleki eğitim ve öğretimde Avrupa kalite güvencesi, mesleki eğitim ve öğretimde kalite güvencesini geliştirmede Avrupa düzeyinde iş birliğini teşvik etmek için üye ülkelerin, sosyal ortakların ve Avrupa Komisyonu’nu biraraya getiren bir topluluktur.
ECVET – Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi sistemi, yeterlilk sağlamak amacıyla, hareketlilik çerçevesi içinde, ulusal mevzuata uygun olarak öğrenme çıktılarının tanınmasının kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Öğrenme çıktıları – Bir öğrenici olarak bireyin bilgi, yetenek ve becerileri açısından tanımlanmış bir öğrenme sürecinin tanımlanmasıdır.
Öğrenme çıktılarının tanımlanması – Yeterlilliklerin veya konuların verilmesi yoluyla resmen elde edilen öğrenme çıktılarının tasdik edilmesidir.
Öğrenme çıktılarının doğrulanması – Öğrenici tarafından elde edilen ve bir yeterlilik gerektirebilen çıktıların, belirli öğrenme çıktılarının sonuçlarına uygun onaylama sürecidir.

Başlangıç: 01 Eylül 2014

Bitiş: 30 Ağustos 2017

Süre 36 ay