Modül 9 - Uygulama ve Ağ Kurma

Modül 9

Başlık: Uygulama ve Ağ Kurma

 

Sorumlu ortak

 

NAVET

Modülün Amaçları ve Kapsayıcı Hedefleri

 

Destekli iş istihdamı koçu şunları yapabilmelidir:

 • Ulusal İş Kanununa göre iş piyasası sürecinde katılımcılar olarak genel ve özel hakları ve zorunlulukları uygulamak;
 • Engelli kişilerin istihdamı için uygun devlet programlarını bulmak ve seçmek
 • İşveren(kurum,firma) ve engelli işçi arasında sözleşme ilişkisini müzakere etmek;
 • Danışmanlıkla ilgili iş mevzuatındaki temel bilgiyi uygulamak ve engelli bireylere iş pozisyonları aramada ve bulmada etkinliklerin başarılı uygulanması;
 • Sosyal etkinliklerin yapılmasında başarılı kurumsal iletişim prensiplerinin uygulanması;
 • Sürece dahil olan diğer kurumların çalışanları ile başarılı kişilerarası ilişkileri yürütmek;
 • Ağ içerisinde etkili çalışmak, destek sağlamak ve zor durumlarda yardım bulmak

 

Desteki iş istihdamı koçları nasıl yapılacağını bilir/yapabilir:

 • İş piyasası sürecine dahil farklı tür kurumlarla etkili iletişim kurmak: örneğin Bulgaristan’da- İstihdam Acentası, iş ofisleri, İş ve Sosyal Politika Bakanlığı, Engelliler için Acenta vb.
 • Engelli bireyler için farklı tür kurum, şirket,kuruluşlarda vb. boş iş pozisyonlarını araştırmalarını sürdürmek;
 • Nitelik/profesyonel alanlara göre bilgiyi sınıflandırmak;
 • Uygun iş pozisyonlarını adaylara tavsiye etmek ve bu süreci işverenlerle koordine etmek;

 

Modül içeriğinin özeti ve içindekiler

 

Bu modül; gelecek destekli iş istihdamı koçlarının kurumsal ortamda; engelli bireyler için uygun boş iş pozisyonlarını araştırmaları, birlikteliği ve müzakereyi gerçekleştirme bağlamında başarılı tanıtımları için becerilerini ve yeterliklerini geliştirmelerinde yardım etmeyi amaçlar. Bu modül; onları iş piyasasının yanı sıra Avrupa ve milli yasal çerçevelerdeki ana kurumsal aktörlere yakınlaştırmalıdır..

Dahası bu modül; her bir destekli iş istihdamı koçunun takip etmesi gereken  meslek ahlakının temellerini ve davranış kurallarını vermektedir.

Bu modülün tamamlanmasının üzerine, destekli iş istihdamı koçları; engelliler için iş sağlayan devlet kurumları dahil farklı tür firma ve kuruluşlarla iyi iletişim becerilerini geliştirmelidir.

Destekli iş istihdamı koçunun; destekli iş istihdamı sürecinin uygulanmasının yanı sıra engelli iş arayanlar için sürdürülebilir istihdamı sağlamak için  nerede ve nasıl fon fırsatlarını kullanacağı hakkında rehberlik veren bir bölüm ayrılmıştır.

Eğitim modülünün sonunda, koçlar; sosyal alanda etkileşim, etkinlik ve araştırmayı gerçekleştirme amacındaki becerileri kazanmalıdır.

 

İçindekiler:

1. İş istihdamı ve sosyal meselelerle ilgili iş kanunu

1.1. Avrupa

1.2. Milli

2. Meslek ahlakı.

3. Destekli iş istihdamı koçlarının davranış kuralları

4. Kurumsal çevre.

5. Sosyal Hizmetler.

6. Fon fırsatları

6.1 Destekli iş istihdamı hizmetlerinin uygulanması için

6.2 Sürdürülebilir istihdamı sağlamak için

7. Kurum/kuruluşlarla etkileşim kurmak için iletişim stratejileri

8. Potansiyel işverenlerle “ağ kurmanın” özel tarafları

Eğitim iş yükü

1.    Teorik kısım (saat): 20 saat

2.    Uygulama kısmı (saat): 10 saat

3.    Değerlendirme (saat): 1 saat

Gerekli eğitim kaynakları

1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar.

2. İnternet erişimi

3. E-posta hesabı.

4. Kağıt sayfaları.

5. Kalem

Öğrenme yolları

1.    Yüz yüze: 10 saat

2.    E- öğrenme: 10 saat

3.    Uygulama: 10 saat

4.    Staj: 0 saat

Ön bilgi

1. Sosyal hizmetlerde temel bilgi

2. Sosyal ve iş kanununda temel bilgi

3. İyi iletişim becerileri

4. Temel ICT becerileri.

5. Diğerleriyle iş birliği kurma yeteneği (kurumlar/ özel“aktörler”).

6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi

Başlamadan önce diğer modülleri tamamlama zorunluluğu:

 

M1 Engellilik Farkındalığı

M2 Temel ve Çapraz Yeterlikleri Edinme

M3 Koçluk sürecinde kullanışlı yöntemler

M5 Destekli iş istihdamı temeli

M6 Tutumlar ve Yaklaşımlar

M7 İstihdam öncesi gündem

M8 Kariyer rehberliği

Öğrenme çıktıları

Bilgi:

 • İş hukuku alanında bilgi ;
 • AB ve ulusal düzeydeki sosyal etkinlikleri düzenleme çerçevesi hakkında bilgi;
 • Iş istihdamı politikaları ve fon fırsatları hakkında bilgi;
 • Kurumsal çevre hakkında bilgi ;
 • Ulusal ve uluslararası seviyedeki iş piyasası çevresindeki mevcut durum ve gelecek eğilimler hakkında bilgi;

 

Beceriler:

 • Farklı çeşit kurumlar/özel firmalarla “ağ” geliştirme yeteneği;
 • Engellilerin iş istihdamı için uygun devlet programları bulma ve seçme yeteneği;
 • Özel iletişim çevresi için uygun iyi iletişim becerileri;
 • Sosyal etkinlikleri düzenleyen yasal belgelemeyi uygulama yeteneği;
 • Farklı paydaşlar arasında sosyal iş istihdamı modelini teşvik etme yeteneği.
 • Kurum, firma vb. ile koordinasyon etkinliklerini gerçekleştirmek
 • Davranış Kurallarında belirtilmiş olan gereklilikler ve prosedürlere uyma yeteneği.

 

Tutumlar:

 • İyi organizasyonel beceri göstermek;
 • Sosyal alanda yeterlikleri göstermek;
 • Sosyal işin etik çerçevesini harfiyen gözlemlemek;

 

ECVET/AKTS puanları

AKTS = 1 kredi; ECVET = 5%.

VET programı; öğrenim çıktılarının tanınırlığı ve geçerliliği için ECVET prensiplerine uyacaktır.