Modül 7 - İstihdam öncesi gündem

Modül 7

Başlık: İstihdam öncesi gündem

 

Sorumlu ortak

 

INTERPROJECTS

Modülün amaçları ve kapsayıcı hedefleri

Destekli iş istihdamı koçları nasıl yapılacağını bilir/yapabilir:

 • Engelli danışanlara yapılandırılmış danışmanlık sürecini tanıtmak
 • Yerli piyasa akımlarını tanımlamak ve kariyer keşif kaynaklarını gözden geçirmek
 • Çalışanın bakış açısından kritik iş unsurlarını tanımlamak  
 • İşte/eşleştirme sürecinde öz analizin önemini öğretmek
 • Kariyer ve iş arama araçlarını tartışmak  
 • İş yerinde erişim teknolojisini analiz etmek ve sonra bir tanıtımını sunmak
 • Olumlu iletişim becerilerini tanımlamak ve katılımcıların ilk sunumlarına olanak sağlamak  
 • Uygun iş bulma stratejilerini tartışmak
 • Engelli bireyleri işe alırken işverenlerin basma kalıp düşüncelerinin nasıl belirlendiğini tanımlamak
 • Engellilik ifşa tekniklerini ve iş arama sürecinde ne zaman engelliliğin açığa çıkarılacağını açıklamak
 • Başvuru, özgeçmiş, ön yazıları  hazırlama ve online veya bireysel olarak teslim etme tekniklerini tanıtmak
 • Görüşme becerileri çalıştayı yapmak ve katılımcıların son görüşme öncesi sunumları ile uygulama yapmak
 • Taklit mülakatlar sahnelemek
 • Taklit mülakatlarda katılımcılara geri bildirim sağlamak ve bitirme etkinlikleri düzenlemek
 • Engelli danışanı ilk iş gününe hazırlamak

Modül içeriğinin özeti ve içindekiler

Bu modül kariyer rehberliğinde en iyi uygulamaları tasvir eder. Çalışma normları oluşturma ve sürdürmenin önemini, istihdam başarısı için gerekli olan sosyal becerileri geliştirmeyi ve kişinin kendini bir işle eşleştirme hazırlığında öz farkındalık ve kariyer keşif sürecini anlatır. Bu modül aynı zamanda destekli iş istihdamı koçunun engelli danışanları kendileri ile ilgili  “alışılmışın dışına çıkarak” düşünmeleri konusunda  nasıl cesaretlendirebileceği ve zorlukları, kısıtlamaları, güçlü yanları da göz önünde bulundurarak ilgili, kalifiye oldukları işler hakkında rehberlik verir.

Ayrıca bu modül engelli iş arayanların boş pozisyonların yanı sıra iş ararken alternative kaynaklarla ilgili bilgiyi nasıl bulacağı hakkında talimatlar verir. Destekli iş istihdamı koçunun; görsel ve yazılı kaynaklara kısıtlı erişimi olan danışanlarla birlikte çalıştığı durumlarda, bu özellikle çok mühimdir.

Destekli iş istihdamı koçları, engelli danışanların kendileri için neyin önemli olduğunu düşünmeleri konusunda onları nasıl cesaretlendireceği ile ilgili eğitilecektir: keşif ve planlamadan uygulamaya geçmek için( ekonomik olarak pasif olandan prospektif işleri düşünmeye ve başvurmaya) bir işi mükemmel yapacağını düşündükleri şey, iş arayanlar için karar vermenin doğasını ve hedef belirlemeyi anlamak çok kritiktir.

Ayrıca bu modül; destekli iş istihdamı koçlarının danışanların kendi kişisel özelliklerini, yeteneklerini, davranışlarını, yüz ifadelerini veya diğer insanların onlara karşı tepkilerini farketmelerini sağlayacak vücut dilini anlamada danışanlara rehberlik etmeleri için onları destekleyecektir.

Bu modül; engelli danışanların kariyer kaynak analizi sonucunda kariyer seçimlerinin değişip değişmediğini anlamak ve belirlemelerini sağlayacak araçları destekli iş istihdamı koçlarına  verecektir.

Kariyer seçeneklerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için, iş arayanlar güçlü yanlarını (ilgiler, yetenekler, değerler iş kişiliği) ve kısıtlamaları, kendi vasıflarının düşündükleri iş ile  nerede eşleştiğini belirlemek için araştırdıkları iş ile kıyaslarlar.

Ayrıca bu modül aksine sözsüz iletiler üreterek yüz ifadesi ve vücut dili gibi sözsüz iletişim yorumlama araçlarını da içerir..

Engelli danışanlar kariyer seçeneklerinin uygunluğunu değerlendirdikten ve ilerlemek istedikleri hangi işe ilgi duyduklarını tanımladıktan sonra, en iyi nasıl iş olanaklarını bulabileceklerini belirlemelidir. Bu modül iş bulmada en yaygın yöntemleri sunar ve iş olanakları ve fırsatlarını ortaya çıkarmak için ağ kurma gibi geleneksel iş aramaya alternatifler sağlar.

Halktan çoğu insan, aile üyeler dahil engellilerin yeteneklerini hafife alır. Toplumun (ve işverenlerin) yanlış kanıları; bazı insanların hiçbir bozukluk ile karşılaşmamış olması gerçeğine bağlıdır. İnsanların basma kalıp yargılarını bastırmak için, destekli iş istihdamı koçları, engelli danışanlar hakkında önemli bilgiler ile desteklenir: öncelikle insanların önyargılarını bilmek ve sonra onların kaygılarına nasıl karşı çıkmasını bilmek. Bu modül aynı zamanda destekli iş istihdamı koçlarının; meslektaşlarına, gelecek müşterileri veya danışanlarına ve genel halka engellilikle ilgili karşılaşabilecekleri önyargılar hakkında önceden seslenmesi açısından danışmanlık hizmeti sunmasını destekler.

Bu modülün tamamlanmasından sonra, destekli iş istihdamı çalışanları; danışanların neyi ifşa edecekleri, iş arama sürecinde ne zaman ortaya çıkaracakları ve engelsiz insanların işlerinin düzenlemeler ve değişimlerle nasıl yürütüleceği hakkındaki kaygılarına cevap verirken engellilik kısıtlamalarını nasıl pozitif şekilde sunacakları hakkında danışanları destekleyebilecektir.

Bu modül destekli iş istihdamı koçlarına; danışanların davranışlarına odaklanarak özel, yazılı, sözlü geri bildirim araçları sağlar.

Bu geri bildirim engelli danışanların, iyi karşılanmayan davranışlarını değiştirmede eylem planı geliştirmede düşünecekleri fikirleri verir, böylece gelecekte iş devam ettirme problemlerini önleyecektir.

Engelli danışanların iş arama sürecinde en önemli zorluklardan biri; başvuru sürecine has gerekli kağıt işlemleriyle uğraşmaktır. Şimdilerde çoğu işveren online başvuru süreci kullanırken, büyük bir kısım; boş pozisyonlar için gelecekteki adayların bilgilerini saklamak için  yazılı kopya başvuru ve özgeçmişlerine bağlıdır. Dolayısıyla bu modül, destekli iş istihdamı koçunun ilgili belgeler, özgeçmiş, ön yazı, kişisel portfolio sürecini nasıl kolaylaştıracağı hakkında bilgi verir.

Rekabetçi görüşmelere hazırlanmak için; engelli danışanlar; başarıyla iş elde eden, başaranların kullandığı teknikleri araştıran destekli iş istihdamı koçlarından bilgiye ihtiyaç duyar. Bu modül; daha önceki modüllerde öğrendiklerini uygulama fırsatını verir. Sunumdaki ek uygulama bireylerin güven kazanmalarını sağlar ve engellilik ifşasıyla ilgili sunum yapmak gerçek görüşmeye hazırlanmalarına yardım eder. .

Ayrıca bu modül; emsal iş görüşmesi yürütmede örnek içerir. Danışanın performansını nasıl değerlendireceklerini ve gelecek gelişmelerde ekstra öneriler vereceklerini bilir. Kontrollü çevrede geri bildirim alarak, engelli danışanlar pratik yapabilir ve sunum şekillerini geliştirebilir. Böylece; destekli iş istidamı koçunun çalışması sonucu olarak katılımcılar sunum yeteneklerinde öz güven kazanabileceklerdir.

 

İçindekiler:

7.1           Destekli iş istihdamı sürecinde bir koç olarak rolüm

7.2           Ben ve engelli danışanım

7.3           İş piyasası şartları ve akımlar  

7.4           Uygun iş

7.5           Öz farkındalık

7.6           Kariyer kaynakları

7.7           İş fırsatları ve onlara ulaşmak için araçlar

7.8           İletişim ve sunum becerileri

7.9           İş aramak çalışandan daha zordur!

7.10      Efsane avcıları– toplumda öteki insanlar olarak çalışma gerçeği

7.11     İş arama sürecinde engellilik nasıl ve ne zaman ifşa edilir

7.12     İyi işçi

7.13     Resmi belge

7.14     Ne görürsen onu alırsın- herşey sunumda!

7.15     Gösteri zamanı: mülakat sunumu

7.16     Mülakat geri bildirimi ve son düşünceler

7.17     İşte ilk gün hazırlığı

Eğitim iş yükü

1.      Teorik kısım (saat): 30 saat

2.      Uygulama kısmı (saat): 30 saat

3.      Değerlendirme (saat): 2 saat

Gerekli eğitim kaynakları

1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet.

2. Internet erişimi.

3. E-posta hesabı

Öğrenme yolları

1.      Yüz yüze: 15 saat

2.      E-öğrenme: 15 saat

3.      Uygulama: 30 saat

4.      Staj: 0 saat

Ön bilgi

1. Okur yazar olmak, engellilik ve sosyal meselelerde temel bilgiye sahip olmak.

2. İyi iletişim becerileri.

3. Temel ICT becerileri.

4. Diğerleriyle iş birliği yapabilme yeteneği.

5. Engellilere karşı olumlu tutumlar ve empati gösterme yeteneği.

6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi

Başlamadan önce diğer modülleri tamamlama zorunluluğu:

M1 Engelli farkındalığı

M3 Koçluk sürecinde pratik yöntemler

M5 Destekli istihdam temeli

M6 Tutumlar ve yaklaşımlar

M8 Kariyer rehberliği – iş piyasası yöntemleri

Öğrenme çıktıları

Bilgi:

 • Danışanların gözünden iş hazırlanma sürecini ayrıntılı anlama
 • Destekli iş istihdamı koçluk sürecinde günlük aktivitelerini destekleyen özel araçlar
 • Engellilik ifşasının doğası
 • İş görüşmesinde danışanın başarısızlığına sebep olan nedenler

Beceriler:

 • Destekli iş istihdamı danışmanlık sürecini yapılandırma yeteneği
 • Yerel iş piyasası akımlarını tanımlama yeteneği
 • İşçinin bakış açısından kritik iş unsurlarını tanımlama yeteneği
 • İş arama araçlarını uygulama yeteneği
 • Önce analiz etme ve daha sonra işyerinde erişim teknolojisi tanıtımı sunma yeteneği
 • Olumlu iletişim becerilerini tanımlama ve katılımcıların ilk sunumlarını kolaylaştırma yeteneği
 • Engellileri işe almada işverenlerin ön yargılarının nasıl belirleneceğini tanımlama yeteneği
 • İş arama sürecinde danışanın engelini ne zaman ve nasıl ifşa edeceği üzerine rehberlik yapma yeteneği
 • İş başvurularına hazırlık veslim tekniklerini tanırma yeteneği
 • Taklit mülakat yapma yeteneği
 • Danışanların performansı üzerine geri bildirim verme yeteneği
 • İlk iş gününde engelli danışanı hazırlama yeteneği

Tutumlar:

 • Kariyer gelişiminde kısıtlamaları, güçlü yanları ve isteklerini göz önüne alarak engelli danışana kişi merkezli yaklaşımı uygulama
 • Danışan ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerini eşleştirmek için artan farkındalık.
 • Engellinin iş piyasası başarısında artan özgüven

ECVET/AKTS puanları

AKTS = 2 kredi; ECVET = 15%

Değerlendirme (tür)

Öz değerlendirme testi

Vakaya dayalı sınav