Modül 2 - Temel ve Çapraz Yeterlikleri Edinme

Modül 2

Başlık: Temel ve Çapraz Yeterlikleri Edinme

 

Sorumlu ortak

Pascual Tomás Vakfı

Modülün amaçları ve kapsayıcı hedefleri

 

SE koçları şunları yapabilmelidir:

·         Danışanın temel ve çapraz yeterliklerini geliştirecek birçok pratik araçları kullanabilmeli

 

Bu araçların kullanımının üzerine, iş arayan engelli şunları yapabilecektir:

·           Sözlü iletişimi anlayabilecek ve gerçekler(alınan bilgi) veya diğerlerinin fikirleri arasında ayrım yapabilecek

·           Çalışacağı profesyonel alanla ilgili yazılı metinleri anlayabilecek

·           Bilgi ve fikirleri ayırt edebilecek.

·           Başkalarından gelen farklı sözsüz iletişim araçlarını fark edebilecek.

·           Bilgi toplumu teknolojisini(ICT) güvenli kullanımını yapabilecek.

·           Farklı ICT araçlarını kullanabilecek – MS Word, MS Excel, PowerPoint, PDF, internet konferans araçları.

 

Modül içeriğinin özeti ve içindekiler listesi

Bu modül, SE koçuna engelli danışanın temel ve çapraz yeterliklerini geliştirecek destek sağlar. Bu yeterlikler, işyerinde engelli iş arayanların başarılı bir şekilde görev yapabilmesine ve toplumda eşit bir vatandaş olmasını sağlayacak  genelde iletişim (sözlü, yazılı, sözsüz) ve işyerinde ICT araçlarının(eposta, MS Word, MS Excel, Power point, internet konferansı, PDF vb.) kullanımı ile ilgilidir. Bunu yapabilmek için, SE koçu kişi merkezli yaklaşım uygulamasına temellenmiş bu modülde bahsedilen pratik araçları kullanma hakkına sahiptir.

İçindekiler:

1.- Ana dilde temel beceriler

1.1 Farklı ortamlarda sözlü ifade

1.2 İletişim

       1.2.1 Dilde sosyal çeşitlilikler

       1.2.2 Sözlü iletişimin yorumlanması

1.3 Yazılı metinleri anlamak

      1.3.1 Yazılı metnin analizi

1.4 Tartışma ve münazara

      1.4.1 Münazara veya tartışmaya katılma

      1.5 Sözsüz iletişim

    1.5.1 Jestler

    1.5.2 Duruş

    1.5.3 Ses seviyesi (ton)

    1.5.4 Göz teması

 

2.- Bilgi ve iletişim teknolojisi

      2.1 Program ve ofis başvuruları

      2.2 Email

      2.3 Diğer ICT araçları

Eğitim İşyükü

1.   Teorik Kısım (saat): 5 saat

2.   Uygulamalı Kısım (saat): 5 saat

  3.   Değerlendirme (saat): 1 saat

Gerekli Eğitim Kaynakları

 

  1.    Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet bilgisayar.

2.   İnternet erişimi

3.   E‐mail hesabı

4.   Gözbağı

5.   Kağıtlar

6.   Hesap makinesi

7.   Sözlükler

8.   Tekerlekli sandalye veya makaralı ofis sandalyesi

9.   Yeterli oyun alanı

Ön bilgi

1.   Okuryazar olmak, dilde temel bilgiye sahip olmak.

   2.   Temel iletişim becerileri.

Öğrenme çıktıları

Bilgi:

İletişim ve diğer ICT araçlarının kullanımı açısından farklı Pratik araçları kullanma bilgisi.

Beceriler:

Temel ve çapraz yeterlik edinimi için pratik araçları seçmede kişi merkezli yaklaşımı uygulama becerisi

Tutumlar:

Engelli danışanlarının iş piyasasına başarılı girişlerine karşı temel ve çapraz yeterliklerin tatmin edici seviyesinin önemi hakkında SE koç farkındalığını arttırmak

ECVET/AKTS puanları

AKTS = 1 kredi; ECVET = 10%

Değerlendirme (tür)

Öz değerlendirme testi