Meslek profili

Aşağıdaki kısımda, destekli iş istihdamı çalışanının genel iş profili tanımlanmıştır.  Coach@work partnerliği gelecek destekli iş istihdamı işçisinin görevlerinin dört ana alanını tanımladı: engelli insanlar, işverenler, ağ ve teknik kullanımı ve ICT araçları. Her bir alan; ihtiyaç duyulan beceriler, bilgi ve tutumlar ile ele alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelli bireyler

1. Destekli iş istihdamı hizmeti için uygun danışanları belirlemek ve irtibat kurmak.

2. Birey merkezli yaklaşımı kullanmak (danışanların bilinçli seçimi).

3. Danışanın becerilerini ve beklentilerini inşa edecek mesleki profili geliştirmek, engelleri tanımlamak ve ihtiyaçları desteklemek. Bir eylem planı geliştirmek (sorumluluklar/güçlü yanlara odaklanmak).

4. Eğitim organize etmek, farklı çalışma alanlarında danışanların güçlü yanları/yetenekleri üzerine gerçekçi görüşü desteklemek..

5. Makul/uygun işleri tanımlamak – işverenler ve çalışanlarla iş eşleştirme yapmak, engellilerin karar vermesini güçlendirmek..

6. Sosyal yardım/ destek hizmetleri ve ücretli istihdam çerçevesi ile ilgili bilgi sağlamak.

7. Danışanların çalışma pozisyonunu güvence altına almasını güçlendirmek veya kariyerlerini geliştirmek için uygun destek ve eğitim sağlamak

8. Aralıklı olarak işte devamlı destek sağlamak.

 

Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. Destekli İş İstihdamının 5 aşaması

. Engelli bilgisi

. Kişi merkezli yöntemler

. Değerlendirme yöntemleri

. İhtiyaç analizi

. İletişim/ değerlendirme becerileri

. Alternatif iletişim sistemleri kullanımı

. Sosyal beceriler (empati, dinleme becerileri vb.)

. Olumlu güvence

. Danışmanlık becerileri

. Müzakare ve pazarlama yeteneği

. Öz-değerlendirme

. Eğitim becerileri

. Karar vermeyi güçlendirmek

. Bilgi ve becerilerin birleşimi

. Ağ oluşturma

. Destekli iş istihdamı hizmeti uygulamasında sorumluluk/ özerklik

 

Engelli Bireyler için İşverenler/Firmalar

1. Engelli bireyler için uygun firmalarını tanımlamak ve irtibat kurmak.

2. Firmaların ihtiyaçlarını tanımlamak; işveren ve işçilerle iyi bir iş eşleştirmesi yapabilmek.

3. Engelli meslektaşlar için destek.

4. Organizasyonel yapı ve iş kültürünün ifşası ve analizi- yeni çalışanı kapsayıcı yol inşa etme.

5. İş analizi

6. Firmalarda kariyer gelişimini desteklemek.

Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. İş piyasası çerçevesi

. İş mevzuatı

. Finansal fon imkanları

. Farklı çeşit engellilikler ve iş üzerinde etkileri

. İş yerlerinde güvenlik kuralları

. Arabuluculuk becerileri

. Gözlem ve analiz becerileri

. Tavsiye becerileri

. İşverenlerle danışmanlıkta iyi iletişim becerileri

 

. İş fırsatlarını görüşme

. Farklı bakış açıları ve beklentileri yönetme

. Ağ oluşturma

 

 

 

Ağ oluşturma

1. İrtibat ağı geliştirin ve başvuru, değerlendirme, iş arayanlara destekte yardım etmek için sağlık profesyonelleri, sosyal hizmetler, iş ofisleri, sosyal yardım uzmanları vb ile ilişki kurun.

2. Birey merkezli yaklaşım: iş arayanlar, doğal destekçiler ile de ilişki kurun.

3. Geniş destek girişimleri aracılığıyla istihdam fırsatlarını geliştirmek için işverenlerle çalışın.

4. Sunumlar, toplantı/etkinliklere katılım ve pazarlama aracılığıyla, destekli istihdam farkındalığını arttırın.

 

Farklı seviyelerde farkındalık arttırma

1. Kamu seviyesi: Engellilik ve istihdam meseleleri. Engellilere karşı toplumun tutumlarında değişiklikler.

2. Hükümet/finansal fon seviyesi: Hükümet programları, sosyal hizmet fonu vb içeren istihdamla alakalı meseleler.

3.İşveren seviyesi: çokyönlü engellilik konusunun farkındalığını arttırma

4. Engelli Seviyesi: çokyönlülük, insani çalışma hakkı, BM sözleşmeleri, yasal çerçeveler vb. hakkında farkındalık arttırma.

 

Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. Farkındalık arttırma yöntemleri

. İlgili paydaş/partilerin bilgisi

. İletişim becerileri

. Ağ kurma becerileri

. Pazarlama becerileri

. Kendini tanıtma/ sunum becerileri ve yaratıcılık

. Ağ oluşturma

. Farklı ağlar /girişimlere karşı açık görüşlü olma

. Ekip gözetimi

Teknik ve ICT araçlarının kullanımı

1. ICT kullanımı yeteneği 

2. Engelliler için teknik destek imkanları bilgisi

3. Engellileri çalışma yerlerinde desteklemek için teknik ekipman kullanımı

4. Teknik uzmanlar için ağ oluşturma

Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. ICT bilgisi

. Teknik destek imkanları/ ekipman

. Danışmanlık becerileri

. Bilgisayar temelli iletişim becerileri

 

.  Ağ oluşturma

. Yeni, yaratıcı teknikler kullanma yeteneği