Приложение 1. Практически инструменти

I. АНГАЖИРАНЕ НА КЛИЕНТА

 

Дейност за разчупване на леда: Какво е интересното за теб?

Работен лист: “Да знаеш стойността си”

Работен лист: “Да направиш най-много от себе си”

Работен лист “Моята декларация за самоуважение”Module_3_Deinost Moqt plan za deistvie

 

II. ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД (Карл Роджърс)

 

Тест“Вярвате ли в себе си?”

Тест “Какъв тип е поведението ви в стресова ситуация?”

Работен лист: “Настоящи работни цели – кое е важно за теб – връзка между нает служител с увреждане и работодател?”

Тест: “Работни цели и мотивация”

Тест: “Постигане на целите”

Дейност: “За отпускане”

 

III. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОФИЛИРАНЕ

 

Работен лист “Кой съм аз?”

Дейност “Как да направим клиента с увреждане по-желан от работодателите?”

Тест “Какво казва езикът на тялото ти?”

Работен лист “Невербална комуникация”

Работен лист “Вербално общуване”

Дейност “Скоростно интервю”

Работен лист “Начало на търсене на работа”

Работен лист “Търсене на умения”

Тест “Добър отборен играч ли сте?” 

Тест “Кариерни предпочитания”

Тест “Кои нужди са най-важни за вас?“

Тест “Мотивация за успех”

Тест "Планирате ли времето си и справяте ли се с работата си?”

 

IV.  НАМИРАНЕ НА РАБОТА И АНГАЖИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

 

Работен лист: “Мотивационен инструмент”

Дейност: “Моят план за действие”

Дейност: “Да направиш себе си по-продаваем”

Работен лист: “Управление на имиджа”

Дейност: “Определете своя имидж преди интервю”

Дейност: “Кого бихте наели вие?”

Работен лист “Съвети преди интервю”

Дейност: “Подготовка на CV и мотивационно писмо”

Дейност: “Канали за намиране на работа” 

Дейност: “Какво търсят работодателите на интервюто?”

Дейност “Как да достигна работодателя?”

Работен лист “Адаптация на работното място”

Работен лист “Съвети – как да комуникирате и работите с хора с увреждания?”

 

V. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАЩА/ИЗКЛЮЧВАЩА ПОДКРЕПА В РАБОТАТА

Работен лист “Вашите права при трудова заетост” 

Дейност “Менторинг подкрепа”

Работен лист “Оставане на работа”

Дейност “Съвети за задържане на работа”

Тест“Как се справяте с конфликтите?“