Vaka çalışmaları

Destekli iş istihdamı; toplumda onların aktif katılımcı olmalarını sağlayarak engellilerin hayat kalitesinde gelişmelere sebep olmuştur. Ailelerde ve engellilerin işte sağladığı katkılardan yararlanan işverenlerde olumlu bir etki yaratmıştır. Destekli iş istihdamının gücü; bireysel yeteneklere odaklanarak ve çeşitli seviyelerde ihtiyaçlara bağlı bireysel destek sağlayarak engelli insanların gerçek çalışma dünyasına girmelerini sağlar.

 

Destek ve tavsiye işverenlere de verilir. Destekli iş istihdamı; işverenlerin firmanın işleyişinin nasıl organize edildiğine bakmaları için önemli bir yöntemdir ve yeni işlerin oluşturulmasına veya mevcut işlerin engelliler için çalışma rolünü kolaylaştıracak şekillerde tekrar tasarlanmasına yardım eder.

 

Vaka-1: Eylem halindeki destekli iş istihdamı modeli

Valeria; Brüksel’de bir markette çalışıyor. İşveren daha önce engelli birini çalıştırmamıştı ve haftada bir kaç saatlik deneme süresi tanıdı. İşveren Valeria’nın umulandan daha fazlasını yapabildiğini keşfetti. Çalışma saatleri arttırıldı ve aynı zamanda şimdi işe başladığından beri daha fazla iş yapabiliyor. Görevi; markette ve depodaki stokları kontrol etmektir.

 

Destekli iş istihdamı organizasyonu tarafından sağlanan desteğin önemli bir kısmı çalışma arkadaşlarıyla birlikte işbirliğinin teşvikidir. Daha fazlası, gelişmeleri izlemek ve işveren ve işçiye tavsiyeler vermektir. İş koçluğu, işveren tarafından sağlanır.

 

Vaka-2: Destekli iş istihdamı yoluyla işverenin ihtiyaçlarını karşılamak

Slovenya’da, özelleştirilmiş istihdam sürecini kullanarak; işverenin ihtiyaçlarını karşılamada artan bir farkındalık vardır.  Bu süreç; istihdam planlaması için zemini oluşturan keşif aşamasıyla başlar. Sonuç; hem işveren hem iş arayanın ihtiyaçlarını karşılayan müzakare edilmiş bir anlaşmadır. Birçok durumda, yeni bir iş oluşturulabilir.

Ljubljana’da işarayanın şarap stoğu ile ilgilendiği bir restoranda yeni bir iş oluşturuldu. Bu iş iş arayan kişiye çok uygundu.

 

Vaka -3: Aktif roldeki işveren

 

Engelli insanları işe almak isteyen işveren sayısı gittikçe artıyor. Bu durum; işe alma, yerleştirme ve eğitim yardımı için, işveren destekli iş istihdamı organizasyonu ile irtibata geçmeye adım attığında ortaya çıkar.

 

İspanya’da, işveren engelli bireyleri çalıştırmaya karar verdi fakat şuana kadar hiç tecrübesi yoktu.  Destekli iş istihdamı organizasyonu ile işbirliği içerisinde, hangi işin uygun olduğu hakkında anket gerçekleştirildi. Adaylar bulundu ve işveren tarafından bir eğitmen(destek işçisi) yardımı ile yerinde eğitildi.

 

Vaka-4: Tüm firmada işler bulmak

Büyük firmalar ve büyük kuruluşlar engelli insanları çalıştırmada istihdam politikası geliştirme fırsatına sahiptir. Hollanda’da, bir hastane engelli 100 genci çalıştırma amacıyla bir proje başlattı. Bu insanlar; destekleyici ve yemek getirme, hastalara refakat etme, mutfakta, kantinde temizlikçi olarak çalışmak gibi taşıma işlerini yerine getirebilir.

 

Bu işlerin gerçekleştirilmesi;  iş sürecinin farklı departmanlarda yeniden tasarlanmasının bir sonucu, işi organize etmenin farklı bir yoludur ve farklı çalışan grupların kapasiteleri, imkanları ve sınırlamalarının başlangıç noktası olarak alındığı görev seviyesindeki farklılıktır.

 

Vaka-4: Kişiselleştirilmiş istihdam yaklaşımı

Kişiselleştirilmiş istihdam; işveren ve işçinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Danilo; İtalya’da bir restoranda çalışıyor.

Değerlendirme: Değerlendirme süreci; kişiyi iyi tanımak amacıyla 2’den 3 aya keşif sürecidir. Özel ihtiyaçları, yetenekleri ve ilgi alanların yanı sıra başarılı istihdam kurmak için gerekli olan karmaşıklıkları keşfetmek için zaman harcanır. Bu; iş arayanın keşif sürecini kontrol ettiği ve toplumdaki bağlantıları ve tercihleri yakaladığı dinamik bir süreçtir. İş arayan; keşif aşamasına katılması için arkadaşları, aile ve çalışma arkadaşlarını seçer böylece olumlu bakış açılarını ve istihdam için potansiyel bağlantıları paylaşabilirler. Keşif aşamasının sonucunda, iş arayan istihdam hedefleri ve yaklaşımdaki potansiyel işverenlerle ile ilgili kararlar verir. Bu durumda, sonuç restorantta bir iştir.

 

İş bulma: Keşif sürecinde toplanan bilgi kişiselleştirilmiş istihdam planlaması için temeldir. Sonuç iş aramada bir plandır. Bu durumda iş bir restorantta bulunmak zorundadır.

İş analizi ve eşleştirme: Kişiselleştirilmiş istihdamda gereki bir araç; iş görevlerini ve iş arayanın yetenek ve ilgi alanlarının işverenin ihtiyaçlarına uyum sağladığı istihdam beklentilerini müzakare etmektir. Müzakere işveren ve işçinin arasındaki özelleştirilmiş ilişkiyi gösteren görev tanımıyla sonuçlanır. Görev tanımını özelleştirme seçenekleri; iş analizi, işi araştırma, yeni görev tanımını müzakare etmeyi kapsar. Bu durumda, ana görev restorantın şarap stoğu ile ilgilenmektir.

 

İş koçluğu: İş desteği, işte eğitim saatleri ve özel gözetmenlik için işverene randevular verilir. Bu durumda, işyerinde eğitim şarap stoğunu idare etmek ve şaraf çeşitlerini farketmektir.

 

Devamlı destek:Destek işçisi; tavsiye ve gerektiğinde yardım vermek için işveren ve işçi ile ayda birkaç kez irtibata geçer.

 

Vaka-5: Uygulamalı destekli iş istihdamı

Alain, Fransa’da bir eczane’de çalışıyor.

 

Değerlendirme: Destekli iş istihdamı organizasyonu 9 aylık bir ders verir. Bu sürede, sosyal ve iş becerileri ve ilgi alanlarıyla ilgili bir keşif gerçekleşir. Bunların hepsi kişiyi iyice tanımak içindir. Kişinin ağından aile gibi insanlar dahil edilir. Bir işe yerleştirme genellikle bu zaman sürecinden sonra görülür. Bu durumda bir iş pozisyonu Alain için açıktır.

 

İş bulma: İşveren, Paris’te farklı eczanelere sahip kuruluş; kuruluşun sunduğu işleri adaylara teklif etmek için destekli iş istihdamı organizasyonu ile bağlantıya geçti. Alain seçildi.

 

İş analizi ve eşleştirme: Alain’in yapmak zorunda olduğu görevler: depodaki ürünleri açmak, ürünleri fiyatlandırmak ve miktarı kontrol etmektir. Bu görevler Alain için çok uygundur.

 

İş koçluğu: İş koçunun görevleri firmanın çalışma arkadaşı tarafından yapılır. Tanıtma sürecinde, destekli iş istihdamından bir eğitmen işveren ve Alain ile tavsiye ve yardım için irtibatta kalır.

 

Sürekli destek: Aylık düzende, gözetmen ve Alain ile görüşmeler yapılır. Gözlem ayrıca öngörülmektedir. Görüşmenin; amacı ne tür doğal desteğin ve gerekip gerekmediğini saptamak ve nasıl yürütüleceğini saptamaktır. Randevular yazılı olarak belgelenir. Gerektiğinde aile de destek alır.  

 

Vaka-6: Uygulamalı destekli iş istihdamı

David; Kuzey İrlanda, Belfast şehrinde kamu yönetiminde çalışıyor.

David otizmlidir. Belfast şehri; engelliler dahil 400 uzun dönemli işsiz insan için 400 işyerinde işe alım programı başlatmıştır.  Eğitim programı 9 engelli kişi dahil 45 kişi için başlatılmıştır. David bu program için seçildi. Eğitim programı şunları içerir:

  • Bir haftalık iş deneyimi
  • mülakat
  • ekipte çalışmak
  • uygulama

 

David’in programa katılabilmesi için, destekli iş istihdamı organizasyonu tarafından destek verildi. Destek programdan önce ve eğitim sırasında verildi.

 

İş bulma ve eşleştirme: David için iş; kendi temposunda görevleri yapabileceği kamu yönetiminde bulundu. Ofisi; rahatsız edilmeyeceği sessiz bir ortamdaydı. İş yükü gözetmen tarafından izlendi.  

 

Sürekli destek: Destekli iş istihdamı organizasyonu; gerektiğinde sürekli destek sağlar.

 

Vaka-7: Uygulamalı destekli iş istihdamı

Oscar; İsveç’te bir telefon şirketi için çalışıyor. Oscar beyin yaralanması geçirdi. Önceki işinde Oscar mühendisti. Rahatsızlığından dolayı, eski işinde kalamadı. Oscar yeni işinde iyi performans gösteriyor. Bazen küçük problem ortaya çıksa da, iş performansı ve diğer işçilerle ilişkisi tatmin edici. Oscar bu problemlerle başa çıkamıyor.  İstihdam destek işçisi yıllardır aynı kişi. Oscar ona güvenir ve o Oscar’ın durumunu anlar. Oscar problemleri çözen desteğine bağlıdır. Bu destek olmaksızın Oscar işte kalamazdı.

 

Vaka-8: Okuldan işe

Wales’te iş desteği; okulu terkedenler için iş programına geçiş sağlar. Destek, işte birebir eğitimi içerir. Ayrıca, zaman kişiyi tanımayı öğrenmek için de harcanır. Bu; yetenekleri ve ilgi alanlarını bulmak için yapılır. İş desteği ailelerde de işe yarar.  Bireyler değerlendirilir ve gerçek işte eğitimi takip ederler. Proje; ücretsiz iş tecrübesi ile başlar. Zaman içerisinde ücretli iş gerçekleştirilebilir. Zaman kişiden kişiye değişir. 100’den fazla engelli kişi, farklı görevlerde açık iş piyasasında ücretli iş kazandı. İş desteği ; işi sürdürmeye odaklı devamlı destek sağlar. Kuruluş bu işi 20 yıldan fazla yapmaktır. Russell; aynı işverenle 20 yıldan fazla süredir işini devam ettiren ilk çalışanlardan biridir.