Proje hakkında

COACH@WORK projesi Avusturya ve İspanya’da bulunan destekli istihdamın sürmesinin desteklemesini ve bunun yanında yeni ülkeler olarak Bulgaristan ve Türkiye’de ilk defa olarak engelli bireylere istihdam desteği sağlayanların tanımlanması, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sisteminin geliştirilmesini sağlayacaktır.
Bu öğrenme çıktıları, destekli istihdam sağlayıcılar için benzersiz özel bir ECVET eğitim programı ile bağlantılı olacaktır ve şunları içerecektir:

  • Engellilik bilinci;
  • Anahtar ve çapraz yetkinliklerin kazanılması;
  • Etkileşimli teknolojiler ve koçluk sürecinde yöntemlerin uygulanması;
  • Engelli bireyler tarafından kaynaştırma ve dijital teknolojiler kullanımı;
  • Destekli istihdamın temelleri;
  • Öncelikli istihdam desteği gündemi;
  • Mülakata hazırlanma, iş başvurusunun yapılması, engelliliğin açıklaması, profesyonel duruş sergileme, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, daha fazla yardım ve kaynaklara erişim gibi iş arayan engelli bireylere tüm yönleri ile ilgili özel eğitim malzemeleri;
  • Kariyer rehberliği ve işgücü piyasası yöntemleri.