Potansiyel işverenlerle “ağ kurmanın” özel tarafları

Amaç & Sonuçlar: Bu oturum; farklı “ağ kurma araçları” kullanarak destekli iş istihdamı danışmanının potansiyel işverenlerle başarılı şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak bilgi/becerileri edinmesine yardımcı olur.

Kuruluşundan beri, destekli iş istihdamı; temelde engelli iş arayanların talepleri üzerine odaklanır. Son dönemlerde, istihdam ihtiyacının farkındalığının ve işverenler tarafından işe alımın, uzun dönem iş istihdamını başarmada gerekli olduğu düşünülmektedir. Gittikçe popüler olan görüş şudur; destekli iş istihdamı danışmanları işverenlerin ihtiyaçlarını ciddi bir şekilde hesaba katmalıdır. Kuşkusuz, destekli iş istihdamı süreci hem iş arayan hem de işveren için yararlı olmalıdır. Sürece aktif bir şekilde katılarak, engelli bireyin kendini uygun işveren için faydalı olacağı bir çalışan olarak algılamasına teşvik edilmelidir. Destekli iş istihdamı danışmanlarının danışanın ihtiyaçlarını saptamaya ve mesleğin profilini belirlemeye çok fazla zaman harcamaları ve işverenin ihtiyaçlarını anlamaya daha az zaman ve enerji harcamaları ciddi bir hata olabilir. Şöyle ki; işveren seçimi yapıp hangi işçiyi alacağına karar vereceği için, destekli iş istihdamı hizmeti danışanı, engelli kişi kadar önemlidir. Destekli iş istihdamı danışmanları;uygun iş pozisyonları saptayabilme ve iş bulma sürecinin tüm safhalarında danışanlarını desteklemek için işverenleri irtibatlandırma becerilerini geliştirmelidir.