Sosyal Hizmetler

Amaç & Sonuçlar: Bu oturumdaki eğitim; destekli iş istihdamı danışmanının farklı sosyal hizmet türleri, onları düzenleyen mevcut mevzuat (kanunlar ve düzenlemeler), sosyal hizmetler alanında yetkisi olan kamu yetkililerinin yanı sıra bu hizmetlerin mevcut tedarikçileri hakkında bilgi edinmesini sağlamasına fırsat tanıyacaktır.

 

Sosyal hizmet türleri:

“Sosyal hizmetler”; bireylerin özgür bir yaşam sürdürmesi için yeteneklerini zenginleştiren ve geliştiren etkinlikler olarak tanımlanır; bunlar özel kurumlar ve toplumda gerçekleştirilir.

Yasal tanım sosyal hizmetleri aynı zamanda; toplumda yeterli varlığı ve sosyal bütünleştirmeyi sağlamak için yardımcı kişileri desteklemeyi amaçlayan etkinlikler olarak tanımlar. Kişilerin sosyal entegrasyonu; kişiye özgür bir hayat güvencesi verecek şekilde(kişiyi hizmete ve kurumlara bağımlı yapmayan) geliştirilmesi ve sunulması gereken her bir sosyal hizmetin gerekli bir unsurudur.

Türkiye’de, çalışamayan veya 2022 nolu kanun gereğince iş bulamayan engelli bireylere verilen sosyal yardımlar %200-300 oranı arasında arttırıldı ve böylece daha makul bir seviyeye getirildi. Bunun yanı sıra, yardımların kapsamı genişletildi.

Kendi işlerini yürüten engelli bireylere ve özel bakım ihtiyacı duyan engelli çocuk annelerine erken emeklilik fırsatı verildi.  

En fazla 200 m2 ölçümündeki engellilere ait taşınamaz mallar Mülkiyet Vergisinden muaf tutuldu. Ayrıca, binalardaki fiziksel düzenlemeler kolaylaştırıldı.

Türkiye’de engellilerin hakları yasal olarak korunur: hükümet eşit eğitm ve istihdam fırsatlarını güvence altına alır ve memurların yüzde dördü engelli olmalıdır.

Bir firmanın 50 çalışanının olduğu özel sektörde, bu çalışanların yüzde üçü engelli insanlar olmalıdır.

Engelli kişinin yeraltı veya su altı işte çalışması ya da gece mesaili işte çalışması istenemez. Engelli çocuğu olan çalışan anne erken emekli olabilir.

Engelli Kişiler için Yardımlar

Engelli kişi kayıtlı olduğu sosyal sigorta kurumuna bağlı olarak ya kısmi ya da tamamen masraflarının karşılanması hakkına sahiptir. Bu; tekerlekli sandalye ve duyma bozukluğu cihazı gibi engelli malzemelerini veya bir kurumda ya da evde bakımı kapsayabilir.

Engelli bireyler; gelir vergisi iadelerinden faydalanabilir ve motorlu taşıtlar vergisi ödemekten muaftır.

Engelli bireyler ayrıca ödenek hakkına sahiptir. Fakat, bunlar genellikle sadece Türk vatandaşlarına ödenir:

  1. Özürlü Aylığı: Sosyal Sigorta tarafından ödenir.
  2. Muhtaç Aylığı: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.