Destekli iş istihdamı danışmanlarının davranış kuralları

Amaç & Sonuçlar: Destekli iş istihdamı danışmanlarının meslek için etik davranış standartları(davranış kuralları) hakkında özel bilgi ve bunları gerçek çalışma şartları ve olası anlaşmazlık durumlarına uygulayabilecekleri yeterlikler kazanması.

Destekli iş istihdamı danışmanı; belli kişisel, ahlaki ve sosyal niteliklere sahip olmalıdır. Bazı temel değer ve prensiplerle yönlendirilen görevlerini yerine getirir:

 1. Profesyonel yeterlik ve sorumluluk;
 2. Dürüstlük, insanlık, tarafsızlık;
 3. Doğruluk, iyi niyet;
 4. Müşteriler, iş arkadaşları ve toplumla iletişimde zarafet;
 5. Danışan ve akrabalarına kibarlık;
 6. Danışana psikolojik yaklaşım;
 7. Dini inanışlar, etnik gelenekler, politik inançlar ve bireyin siyasi bağlantılarına hoşgörü;
 8. Farklı kamu, sosyal ve finansal durumdaki müşterilere eşit muamele.

Temel yönler:

 • Destekli iş istihdamı danışmanı; görevlerinin performansına karşı profesyonel yeterlik ve sorumluluk gösterir.
 • Destekli iş istihdamı danışmanı adaletli ve önyargısızdır ve bu şekilde mesleğin onurunu korur.
 • Destekli iş istihdamı danışmanı eylemlerini düzenleyen yasama belgelerini bilmek ve uymak zorundadır, mesleki bağımsızlığını bozabilecek yükümlülükleri kabul etmek zorunda değildir.
 • Destekli iş istihdamı danışmanı mesleğini icra ederken süreç ve eylemlerin sonuçlarından kişisel olarak sorumludur.
 • Destekli iş istihdamı danışmanı sürekli mesleki bilgi ve becerilerini sürdürür ve geliştirir.
 • Destekli iş istihdamı danışmanı;mesleki görevlerinin icrasında kıyafet, görüntü ve nezaket gerekliliklerine uyar; böylece mesleğin saygınlığını korur.

 

Danışanlarla ilişkiler:

Desteki iş istihdamı danışmanı; danışanların bireyselliğini tanır ve onurlarına saygı gösterir.

Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanların kişisel özgürlük duygusunu etkiliyebilecek eylemlerden kaçınır.  

Destekli iş istihdamı danışmanı; üçüncü tarafın kişisel ilgilerinden etkilenmesine izin vermez.

Destekli iş istihdamı danışmanı; istihdam desteğine başlamadan önce danışanın endişe ve stress duygularını azaltmak için danışanın kişilik, özel ihtiyaçları ve isteklerini hesaba katmalıdır.

Destekli iş istihdamı danışmanı; mesleki görevleri ve becerileri içerisinde sürdürülebilir iş bulmak için danışanın ilgisine göre hizmetlerini özel olarak sağlamalıdır.

Destekli iş istihdamı danışmanı, engellilerin gerçek bir iş bulmasına yardım eden süreçte destekli iş istihdamı prensiplerini uygular.

Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanın bağımsızlığı ve özgürlüğünü güvenceye alan net, hırslı fakat gerçekçi hedefler koyar.

Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanın onuru ve özgür seçimine saygı duyar.

Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanlarıyla imtiyazlı ilişkisine bağlı istismardan ve dolayısıyla mülk, ev ve işyerine imtiyazlı erişimden kaçınır.

Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanın kişisel bilgisiyle ilgili gizliliği gözetir ve yasalarla uyumlu bu bilginin muhafazasını dikkatlice göz önünde tutar.

Destekli iş istihdamı danışmanı; davranış, eylem tarafından tehdit edildikleri veya diğer insanların eylemsiz olduğu durumlarda makul bir şüphe olduğunda danışanı savunur.

Destekli iş istihdamı danışmanı; etnik köken, renk, cinsiyet, engellilik, dünya görüşü, sosyal arka plan ve demokratik prensiplere dayalı politik tutumlara bakılmaksızın danışanların eşit haklar ve eşit muamele elde etmesine katkı sağlar.

Destekli iş istihdamı danışmanı farklı fikirlere karşı hoşgörü gösterir.

 

Meslektaşlarla ilişkiler:

Destekli iş istihdamı danışmanı; meslektaşlarıyla ilgili dayanışma ve saygı gösterir. Onlarla ilgili tüm ifadelerinde, özellikle üçüncü şahıslarla irtibatlarında saygılıdır.

Destekli iş istihdamı danışmanı; hiçbir çeşit ayrımcılığa(zarar,taciz, kötü muamele, zorbalık yoluyla) hoşgörü göstermemek, önlemek zorundadır ve meslektaşlarla birliktelik ve saygı ruhu içerisinde işbirliği için ön şartlar oluşturmalıdır.

Destekli iş istihdamı danışmanı; meslektaşlarıyla saygı, güven, birliktelik ve dayanışma ilişkileri inşa eder ve sürdürür. Danışanın refahı ile ilgili bilgi ve kaynakları paylaşır.

Destekli iş istihdamı danışmanı; mesleğin prestijini küçültecek eylemlerden kaçınır ve böyle eylemler için hoşgörü göstermez.

İşverenlerle ilişkiler:

Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanlarıyla açıkça ve ortak güven içerisinde çalışır, birliktelik ruhu içerisinde yapıcı diyalog sürdürür ve her iki tarafın isteklerinin adil dengesini amaçlar.

Destekli iş istihdamı danışmanı, açık bilgi değişimi ve ortak desteği yansıtan güven ruhu içerisinde işverenlerle iyi bir birliktelik sürdürür.

Destekli iş istihdamı danışmanları ve işverenler; doğru hareket etmeleri ve her iki tarafın lehine karar vermeleri için engelli işçinin mesleki gereklilikleri yerine getirmesi, iş ortamında ilişkileri ile ilgili birbirlerini bilgilendirir.

Aileyle ilişkiler:

Destekli iş istihdamı danışmanı; üyelerinin sosyal gerçekleştirmeleriyle ilgili aile değerlerine saygı duyar.

Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanlarından ve ailelerinden gelen hediyeleri, yardımları veya uygunsuz konukseverliği reddeder, bunlar imtiyazlı ilgi veya diğer faydaları elde etmede etkisi altına almak için bir fırsat olarak yorumlanabilir.

Destekli iş istihdamı danışmanı; engelli ile ilgili kararlarda aileyi bilgilendirir ve bu kararları vermede onları dahil eder.

Aile üyeleri arasında ihtilaf olması durumunda, destekli iş istihdamı danışmanı; tüm ilgili tarafların bilinçli karar vermesine yardım etmek için engelli birey hakkında gözlemlerini paylaşarak açık bir şekilde çalışır. Anlaşmazlıkta taraf tutmaktan katiyen kaçınır.  

Toplumla ilişkiler:

Destekli iş istihdamı danışmanı; engelliler ve aileleri ile ilgili kuruluşlar arasında birlikteliği geliştirmek için çalışır.

Destekli iş istihdamı danışmanı; engelliler ve toplumdaki ihtiyaçlarını anlama düzeyini arttırmaya yardımcı olur.

Destekli iş istihdamı danışmanı; toplumun engelli hakkı ihlaline duyarlılığını arttırmak ve engellilerin haklarını teşvik etmek için çalışır.