Подготовка за първия работен ден

Резултати

Тази сесия ще предостави на търсещия работа човек с увреждания необходимата информация и инструменти за това:

·         как може да подобри своите шансове за чудесно първо впечатление, когато той/тя започва нова работа?

·         да му/й помогне да направи добро впечатление.

 

Обосновка

Започването за първи ден на работа е винаги голямо събитие за всеки. Като човек с увреждания, той/тя може да се чуди, как новите колеги ще реагират? В тази сесия консултантът по ПЗ трябва да даде полезни съвети относно това, как той/тя по-лесно да се интегрират на новото работно място. Когато неговият/нейният първи ден в нова фирма приближава, той/тя може да стане доста нервен/а. Две важни неща ще му/й помогнат да се отпусне. Първо Вие, като консултант по ПЗ, трябва да подчертаете, че ръководителят го/я е наел, защото е убеден в неговите/нейните квалификации. Ръководителят ще го/я подкрепя, тъй като никой не очаква, че служителят ще бъде супер-герой от самото начало. С времето той/тя се запознава с новата работа използвайки настоящите си знания и получавайки непрекъснато обучение. Вие, като консултант по ПЗ, трява да окуражите клиента си да не се притеснява за неща, които предстоят да се случат и че е най-добре да остави нещата да се случват по естествения им път.

Вторият съвет е малко труден за „преглъщане“. Неговите/нейните колеги може никога до сега да не са имали контакт с човек с увреждане. Ако те се чувстват малко несигурни относно това, как да се държат в тази нова за тях ситуация, тогава Вашият клиент е точния човек, който да им помогне да се справят с това по лесен и спокоен начин. Имайте предвид, че неговите/нейните колеги няма да проявяват неуважение, заради увреждането. Точно обратното – колегите ще се отнасят с естествено уважение и може би ще го/я уважават повече, когато подходи към обсъждането на своето увреждане честно и откровено.

Това което колегите със сигурност трябва да знаят е дали на работното място съществува нещо, което представлява бариера за справянето ви, поради архитектурна или поведенческа бариера. Това може да е специална помощ или приспособление, външна услуга (например, преводач на жесто-мимичен език за хората със слухови увреждания) или просто случайна помощ от колегите.

Някои увреждания са лесно забележими, но други са трудни за разпознаване, дори понякога са изцяло незабележими. Вие, като консултант по ПЗ, трябва да посъветвате и да помогнете на клиента да избегне всякакви недоразумения или слухове на работното място (например, ако клиента се нуждае да ходи до тоалетната няколко пъти на ден, за да си постави инжекцията с инсулин).

В допълнение, консултанта по ПЗ може да включи дискусия относно възможни конфликтни ситуации и как те да бъдат разрешавани или още по-добре избегнати.

Съдържание

Тази сесия включва:

Обсъждане: Как да се подготвите за първия си работен ден? Как да се държите с колегите и ръководителите? Как да поискате подходящи адаптации на работното място или помощни технологии? Как и кога е подходящо да разкриете своето увреждане? Как да потърсите подкрепа от своите колеги?

Дейности: Работен лист „Твоите права при работа“, работен лист „Оставане на работа“, дейност „Съвети за задържане на работа“, тест „Как да се справяш с конфликти?“ (вижте модул 3).