Каквото виждаш, това получаваш – всичко е в представянето!

Резултати

Тази сесия предоставя на търсещия работа човек с увреждания необходимата информация и инструменти за:

 

  • ефективна подготовка за подходящо представяне по време на интервю;
  • представяне на своето разкриване за наличието на увреждане;
  • оценяване своето представяне базирайки се на второ скоростно интервю.

Обосновка

С цел да се подготвят за конкурентни интервюта, търсещите работа хора с увреждания имат нужда да получат примери от консултанта по ПЗ за хора, които успешно са си подсигурили работа и техниките за изследване, които другите използват за да успеят да постигнат това. Тази сесия дава на участника възможността да приложи наученото от предишни сесии. Допълнителната практика в презентирането позволява на консултираните да изградят увереност и да правят презентации свързани с разкриването на увреждането, като така им помага да се подготвят за същинско интервю.

Съдържание

Тази сесия включва:

Указания: Как да проведем успешно интервю?

Обсъждане: Преимуществата на проучването на компанията, прегледа на описанията на длъжността, обмислянето на потенциални въпроси, създаване на план за пътуване, подходящо обличане и др. преди интервюто.

Дейности: Участниците имат втора възможност да се представят (този път те представят финалната версия на своето разкриване за наличие на увреждане). Извършва се дейността „Кого би наел ти?”, дейност „Определи имиджа си преди интервюто за работа“ и дейност „Какво търсят работодателите по време на интервю?“(от модул 3).