Добре дошли в света на Подкрепената заетост!

Този проект (2014-1-BG01-KA202-001529) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

Funded by Erasmus +

Начало: 01 Септември 2014г.

Край: 30 Август 2017г.

Продължителност: 36 месеца